Polityka prawna SST

1 Wprowadzenie
Niniejsza polityka prawną reguluje korzystanie z naszej strony internetowej oraz określa warunki świadczenia usług. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację niniejszej polityki prawną oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.
2 Własność intelektualna. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i inne prawa, związane z naszą stroną internetową, są naszą wyłączną własnością lub zostały nam udzielone na mocy umów licencyjnych. Zabronione jest korzystanie z naszej strony internetowej lub jej zawartości bez naszej wyraźnej zgody.
3.Odpowiedzialność.Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z naszej strony internetowej lub jej zawartości, w tym za szkody wynikające z niedostępności strony internetowej, utraty danych lub nieprawidłowości w działaniu strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zawartości strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
4.Dane osobowe.Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej jest regulowane przez naszą politykę prywatności. Wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych są zawarte w naszej polityce prywatności.
5.Linki do innych stron internetowych.Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść i politykę prywatności tych stron internetowych. Korzystanie z tych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
6. Zmiany w polityce prawną.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prawną bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.
7. Kontakt.Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszej polityki prawną lub korzystania z naszej strony internetowej, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie