Regulamin polityki dostępnośći

1 Wprowadzenie.Niniejsza polityka dostępności reguluje dostępność naszej strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz określa sposób zapewnienia dostępności naszych usług. Zapewnienie dostępności naszej strony internetowej dla wszystkich użytkowników jest dla nas ważne i staramy się, aby nasi użytkownicy mieli dostęp do naszych usług bez względu na ich indywidualne potrzeby.
2.Standardy dostępności.Nasza strona internetowa jest zgodna z przepisami dotyczącymi dostępności, w tym z Ustawą o dostępności cyfrowej oraz Wytycznymi WCAG 2.1, poziom AA. Staramy się, aby nasza strona internetowa była zawsze zgodna z aktualnymi standardami dostępności.
4. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.Nasza strona internetowa zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z ograniczeniami ruchowymi, słuchowymi, wzrokowymi, poznawczymi i innych. Do naszej strony internetowej można uzyskać dostęp za pomocą technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranowe, narzędzia do powiększania tekstu i wiele innych. Staramy się również zapewnić, aby treści na naszej stronie były zrozumiałe i jasne dla wszystkich użytkowników.
5. Ułatwienia dostępności.Staramy się zapewnić użytkownikom ułatwienia dostępności na naszej stronie internetowej. W tym celu udostępniamy narzędzia, takie jak powiększenie tekstu, dostosowanie kolorów i kontrastu, a także możliwość korzystania z klawiatury zamiast myszki.
6. Usługi dostępne w innych formach.Jeśli nasi użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do naszych usług za pośrednictwem strony internetowej, zapewniamy dostępność usług w innych formach, takich jak telefon, poczta elektroniczna lub osobiście w siedzibie naszego klubu tenisowego.
7. Zgłaszanie problemów z dostępnością.Jeśli napotkają Państwo problemy z dostępnością naszej strony internetowej lub chcieliby Państwo zgłosić nieprawidłowości, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Będziemy starali się rozwiązać problemy z dostępnością jak najszybciej.
8. Zmiany w polityce dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce dostępności bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.
9.Szczegółowe informacje o dostępności
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności naszej strony internetowej, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. W odpowiedzi na zgłoszenie udzielimy informacji o dostępności naszej strony internetowej oraz sposobach uzyskania dostępu do naszych usług w przypadku problemów z dostępnością.